SPITALUL MUNICIPAL BRAD

este o unitate sanitara publica si functioneaza potrivit:

  • Legii nr. 95/ 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
  • Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului 1389/2010.

Este operator de date personale inregistrat la avocatul poporului sub nr. 17484/2010.

 

LEGEA ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE

A fost publicata in Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006 Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii care pregateste schimbari substantiale in toate domeniile asistentei medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Incapand din 1 ianuarie 2008 cota de contributie pentru angajatori este de 5,5%, cota de contributie pentru angajati este de 6,5%, din 1 iulie 2008 cota de contributie pentru angajatori este de 5,5% iar pentru angajati este de 5,5%, iar de la 1 decembrie 2008 cota de contributie pentru angajatori este de 5,2 %