Structura spitalului și subordonarea acestuia

Fiind o unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, structura organizatorică a Spitalului Municipal Brad este determinată de legislația în vigoare și de reglementările locale, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

Spitalul Municipal Brad este spital de tip general iar ca tip de clădire este spital pavilionar. Are un număr de șase clădiri în care sunt amplasate secțiile spitalului în două locații:

Locația I:

  • pavilion secția Medicină internă, construit în anul 1880;
  • pavilion secția Chirurgie, compartiment ORL, compartiment ATI, construit în anul 1934;
  • pavilion secția Obstetrică-ginecologie, compartiment Neonatologie, construit în anul 1934;
  • pavilion secția Pediatrie, construit în anul 1935;
  • clădire CPU și ambulatoriu de specialitate, construită în anul 1974;
  • clădire administrativă, clădire bucătărie spălătorie, clădire morgă, ateliere, garaje, magazie.

Locația II:

  • pavilion compartiment Dermato-venerice, compartiment Infecțioase construit în 1973.

În cadrul Spitalului Municipal Brad funcționează un consiliu de administrație format din 7 membri: 2 reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, 3 reprezentanți numiți de Consiliul Local al Municipiului Brad, un reprezentant numit de Primarul Municipiului Brad și un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Hunedoara. Reprezentantul structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate participă la ședințele consiliului de administrație, cu statut de invitați.

Consiliul de administrație are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului, avizează bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului.

În cadrul Spitalului Municipal Brad este organizat și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar-contabil. Conducerea spitalului este asigurată de manager, persoană fizică.