Secția - Medicină de interne

Echipa medicală

Dr.Leu Iulian – Medic primar interne competenta ecografie generala

Dr. Rusanda Vlad Lavinia – Medic specialist interne competenta ecografie generala

Dr. Prundaru Catalin – Medic specialist neurologie

As. Almasan Rodica– Asistenta sefa

Colectiv alcatuit din 12 asistente medicale si 9 infirmiere si ingrijitoare

 

Dotare aparatură :

Ecograf cu utilizare multipla

Electrocardiograf EDAN SE 601 B

Monitor COMEN/Defibrilator ELMED

Dopler vascular periferic HI-DO

Aparat aerosoli GIMA

Spirometru portabil SPIROLAB MIR

Aparat laserterapie

Aspirator secretii GIMA

Injectomat AGILA

Oscilometru

 

Servicii medicale oferite:

 • coor­do­na­rea si exe­cu­tia explo­ra­ri­lor de dia­gnos­tic pen­tru pato­lo­gia de medi­ci­na inter­na
 • Internari de zi pentru diagnostic si monitorizare
 • Internari continue pentru afectiunile acute si cronice acutizate de boli interne si neurologie
 • con­sul­ta­tii inter­dis­ci­pli­na­re de spe­cia­li­ta­te
 • tera­pia pato­lo­gi­ei de medi­ci­na inter­na
 • para­cen­te­ze in scop explo­ra­tor si tera­pe­u­tic
 • nutri­tie paren­te­ra­la si ente­ra­la la bol­na­vii cri­tici
 • Transfuzii de sange si plasma
 • resus­ci­ta­rea si acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor la bol­na­vii inter­nati
 • EKG
 • Ecografie generala si de organe
 • Dopler vascular periferic
 • Monitorizare parametrii respiratori, cardiovasculari,temperatura
 • Activitati de educatie in privinta tratamentului si dietei