Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Brad

(7 membri cu drept de vot)

 

2 reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Hunedoara

Membru titular:               ec. FER Ioana                                    Membru supleant:          ing. DEAC Viorica

Membru titular:               ec. BUDA Titiana                              Membru supleant:          dr. LEUCA-CREMENAȘIU Diana

 

3 reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Brad

Membru titular:               dr. CIRCO Ionel                                Membru supleant:          ing. BULZ Dan

Membru titular:               fil. BECIU Adina                                Membru supleant:          fil. MAGER Claudia

Membru titular:               ec. IOV Valentina                            Membru supleant:          ec. DEOANCĂ Teodora

 

1 reprezentant al Primarului Municipiului Brad

Membru titular:               ec. ȘORTAN Rozalia-Gabriela     Membru supleant:          ec. TRIFAN Florina

 

1 reprezentant al Colegiului Județean al Medicilor Hunedoara

Membru titular:               dr. PRECOB Lucian                          Membru supleant:          dr. RUSANDA-VLAD Lavinia-Irina

 

1 reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. (cu statut de invitat)

Membru titular:               as. GREC Gabriela                            Membru supleant:          as. COLCER Daniela

 

1 reprezentant al Sindicatului SANITAS din Spitalul Municipal Brad (cu statut de invitat)

Membru titular:               as. CĂSĂLEAN Daniela                   Membru supleant:          as. ALMĂȘAN Rodica