Actele necesare pentru internare:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
 • adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M./12 luni;
 • O.P. CNAS pe luna precedenta;
 • adeverinta CNAS pentru coasigurati;
 • cupon pensie (pentru pensionari);
 • adeverinta elev/student – curs zi;
 • act de identitate;
 • elevii pana la 16 ani nu au nevoie de adeverinta scoala.
Criterii de internare:

 • nastere, urgente medico-chirurgicale si situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 • tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti laart. 105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
 • alte situatii bine justificale de catre medicul care fae internarea si avizate de catre medicul sef de sectie.
Program de lucru spital: – permanent
Program de lucru laborator analize – 7:00 – 14:00

Consultatiile in ambulatoriu de specialitate se fac pe baza de programare la nr. de telefon 0254-612600 /0254-612601 / 0254-612602 intre orele 07.00-15.00.

Interpretarea rezultatelor analizelor este asigurata pe tot parcursul programului de lucru de catre dr. Almasan Raluca

There are no documents at this time.

se descarca chestionarul, se completeaza si se trimite pe adresa de mail :
spital.brad@gmail.com (conducere)
Documente necesare pentru programare la examinarea pentru siguranţa circulatiei:

 • adeverinţa de la medicul de familie
 • adresa de la instituţia care solicita examinarea
 • dovada plaţii taxelor de examinare