Actele necesare pentru internare:
 • bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
 • adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M./12 luni;
 • O.P. CNAS pe luna precedenta;
 • adeverinta CNAS pentru coasigurati;
 • cupon pensie (pentru pensionari);
 • adeverinta elev/student – curs zi;
 • act de identitate;
 • elevii pana la 16 ani nu au nevoie de adeverinta scoala.
Criterii de internare:
 • nastere, urgente medico-chirurgicale si situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 • tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti laart. 105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
 • alte situatii bine justificale de catre medicul care fae internarea si avizate de catre medicul sef de sectie.
Program de lucru spital: – permanent

Program de lucru laborator analize – 7:00 – 14:00

Consultatiile in ambulatoriu de specialitate se fac pe baza de programare la nr. de telefon 0254-612600 /0254-612601 / 0254-612602 intre orele 07.00-15.00.

Interpretarea rezultatelor analizelor este asigurata pe tot parcursul programului de lucru de catre dr. Almasan Raluca

Se descarca chestionarul, se completeaza si se trimite pe adresa de mail :
spital.brad@gmail.com (conducere)

Documente necesare pentru programare la examinarea pentru siguranţa circulatiei:

 • adeverinţa de la medicul de familie
 • adresa de la instituţia care solicita examinarea
 • dovada plaţii taxelor de examinare

CONDITII DE EXTERNARE

Externarea pacientului se va face de catre medicul curant sau de catre medicul de garda cu acordul prealabil al medicului curant; externarea pacientului va fi comunicata apartinatorilor acestuia cu cel putin 12 ore inainte.

Externarea la cerere este posibila doar pe semnatura pacientului.

Externarile se efectueaza intre orele 08.00 – 18:00 de luni pana vineri si sambata intre orele 08.00 – 13:00 , pacientul primind la externare o scrisoare medicala eliberata de catre medicul curant si adresata medicului de familie in care se inscriu informatii despre:

 • evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii;
 • indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada

(determinata conform diagnosticului):

 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • recomandari privind un stil de viata sanatos;
 • daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

Pe langa scrisoarea medicala se elibereaza la externare:

 • bilet de externare, intocmit de medicul curant (epicriza, evolutia pe timpul spitalizarii, rezultatul investigatiilor si recomandarile de urmat dupa externare)
 • reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;
 • concediu medical (la cerere – se elibereaza numai in baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni).

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

In cazul externarii la cererea pacientului acesta va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.