STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A SPITALULUI MUNICIPAL BRAD CONFORM ORDINULUI 580/2010

INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR MEDICALE ( anul 2022): 

    • Număr pacienți tratați pe spitalizare cu paturi  = 2260
    • Număr pacienți tratați pe spitalizare de zi = 20176
    • Număr consultații ambulator = 26553
    • Număr examene paraclinice radiologice = 3054
    • Număr analize laborator = 38.015