STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A SPITALULUI MUNICIPAL BRAD CONFORM ORDINULUI 580/2010

INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR MEDICALE
(an 2019):

  • numar pacienti tratati pe spitalizare cu paturi : 3741
  • numar pacienti tratati pe spitalizare de zi : 20832
  • numar consultatii ambulator : 33616
  • numar examene paraclinice radiologice : 6772
  • numar analize laborator : 183473