SITUAŢIA FINANCIARĂ LA 31.12.2022


1.Buget aferent anului 2022, din care:
VENITURI = 39.251.200
– venituri din contractele cu CJAS Deva : 16.678.000
– venituri proprii : 258.500
– venituri din concesiuni si inchirieri 8.000
– venituri din contracte cu DSP buget de stat-actiuni 1.900.350
– venituri din contracte cu DSP – BS-PROGRAME NATIONALE 53.150
– Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale 17.788.000
– donații și sponsorizări 3.120
– Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital
din domeniul sănătăţii 350.000
– Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 64.000
– Subvenţii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 351.530
– Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele
operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020(cod 46.10.04) 1.796.550
SOLD LA 31.12.2021 = 0
CHELTUIELI = 39.251.200
– cheltuieli cu personalul : 29.254.000
– cheltuieli pentru bunuri si servicii, din care: 7.482.940
– PROGRAME NATIONALE 53.150
– sume aferente persoanelor cu handicap 188.000
– plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -348.440
– finantare externa nerambursabila 2.148.080
– cheltuieli de capital: 526.620
2. Finantare aferenta perioadei 01.01.2022 -31.12.2022: 37.143.238
din care:
– venituri din contractele cu CJAS Deva : 15.873.429
– venituri proprii : 159.693
– venituri din contracte cu DSP buget de stat-actiuni 1.461.794
– venituri din contracte cu DSP – BS-PROGRAME NATIONALE: 53.141
– Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 17.309.223
– donații și sponsorizări 3.119
– venituri din concesiuni si inchirieri 7.660
– Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 145.943
– Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 63.534
– Subvenţii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare 309.855
– Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele
operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020(cod 46.10.04) 1.755.847
3. Executia bugetara la 31.12.2022: 36.839.502
din care:
– cheltuieli cu personalul : 28.383.078
– cheltuieli pentru bunuri si servicii, din care: 6.364.004
– PROGRAME NATIONALE 53.141
– sume aferente persoanelor cu handicap 121.870
– plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -348.431
– Programe FEDR 2.065.702
– cheltuieli de capital: 253.279
SOLD LA 31.12.2022 303.736