STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A SPITALULUI MUNICIPAL BRAD CONFORM ORDINULUI 580/2010

INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR MEDICALE
(an 2015):

  • numar pacienti tratati pe spitalizare cu paturi : 4346
  • numar pacienti tratati pe spitalizare de zi : 14904
  • numar consultatii ambulator : 29302
  • numar examene paraclinice radiologice : 3084
  • numar analize laborator : 142342