I. SITUAŢIA  FINANCIARĂ LA  31.12.2016 :

1.Buget aferent anului 2016, din care:

VENITURI = 14.783.710

 

Venituri din contractele cu CJAS Deva : 12.434.250
Venituri proprii : 172.520
Venituri din contracte cu DSP buget de stat 909.180
Venituri din contracte cu DSP – accize : 24.500
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 515.550
Venituri din donatii si sponsorizari 6.710
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 192.000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 480.000
Sume din veniturile proprii ale  MS către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 49.000

 

sold la 31.12.2015 =  45.801

                        CHELTUIELI = 14.829.510

Cheltuieli cu personalul : 10.360.200
Cheltuieli pentru bunuri si servicii 3.684.810
Burse rezidenti : 63.500
Cheltuieli de capita 721.000

        2. Finantare aferenta perioadei 01.01.2016 -31.12.2016:   13.719.385

                                din care:                                

Venituri din contractele cu CJAS Deva : 11.542.855
Venituri proprii :  174.235
Venituri din contracte cu DSP buget de stat 755.054
Venituri din contracte cu DSP – accize : 24.500
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 515.917
Venituri din donatii si sponsorizari 6.712
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 172.112
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 480.000
Sume din veniturile proprii ale  MS către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 48.000
sold la 31.12.2015 45.801

 

  1. Executia bugetara la 31.12.2016: 13.634.989

                    din care:

Cheltuieli cu personalul : 10.082.198
Cheltuieli pentru bunuri si servicii: 2.801.725
Bâurse rezidenti : 50.954
Cheltuieli de capital: 700.112

 

  1. Sold la 31.12.2016 = 130.197
  2. Numărul total personal (posturi ocupate) la 31.12.2016: 259,5

                                            din care :

 

Medici : 29,5
Medici rezidenti 9
Personal mediu sanitar: 124
Personal auxiliar:  55
Alte categorii: 37
Alt personal superior: 5