I.  SITUAŢIA  FINANCIARĂ LA  31.12.2019 :

1.Buget aferent anului 2019, din care:

VENITURI = 32.919.890

– venituri din contractele cu CJAS Deva :                                                     13.715.900

– venituri proprii :                                                                                                 265.000

– venituri din concesiuni si inchirieri                                                                        5.000

– venituri din contracte cu DSP buget de stat-actiuni                                     2.170.000

venituri din contracte cu DSP – accize-PN TBC                                                15.960

– Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale  15.000.000

– donații și sponsorizări                                                                                           54.030

–  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente

din domeniul sănătăţii                                                                                           327.000

–  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătăţii                                                                                           330.000

  • Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea             1.037.000

 aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă

 în sănătate

sold la 31.12.2018 =  750,56 mii lei

                        CHELTUIELI = 33.670.450

            – cheltuieli cu personalul :                                                           27.030.000

            – cheltuieli pentru bunuri si servicii, din care:                            4.995.200

                        -PN TBC                                                                                    15.954

 – sume aferente persoanelor cu handicap                                       167.000

            – cheltuieli de capital:                                                                    1.478.250

                     2. Finantare aferenta perioadei 01.01.2019 -31.12.2019:   30.468.047   

                                din care:                                

– venituri din contractele cu CJAS Deva :                        11.458.466

– venituri proprii :                                                                    275.118

– venituri din contracte cu DSP buget de stat-actiuni        2.081.500

– venituri din contracte cu DSP – accize-PN TBC :                15.954

– Subventii din bugetul FNUASS pentru

  acoperirea cresterilor salariale                                         14.885.758

– donații și sponsorizări                                                              54.029

– venituri din concesiuni si inchirieri                                          4.270

–  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea

cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii                          327.000

–  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea

cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii                       329.952

  • Sume din bugetul de stat către bugetele locale                1.036.000

pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor

de comunicaţii în urgenţă  în sănătate

sold la 31.12.2019                                                   750.555

3. Executia bugetara la 31.12.2019:           31.218.602        

                    din care:

            – cheltuieli cu personalul :                                      26.224.630