SITUAŢIA  FINANCIARĂ LA  31.12.2017 :

1.Buget aferent anului 2017, din care:

VENITURI = 19.165.150

– venituri din contractele cu CJAS Deva :                                                     11.974.120

– venituri proprii :                                                                                                 200.000

– venituri din contracte cu DSP buget de stat-actiuni                                     1.110.000

venituri din contracte cu DSP – accize-PN TBC                                                 8.000

– Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 5.641.880

– venituri din concesiuni si inchirieri                                                            4.000

–  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătăţii                                                                               227.150

sold la 31.12.2016 =  130.197

                        CHELTUIELI = 19.295.350

            – cheltuieli cu personalul :                                                           15.322.000

            – cheltuieli pentru bunuri si servicii, din care:                            3.686.200

                        -PN TBC                                                                                       8.000

 – burse rezidenti :                                                                                  60.000

            – cheltuieli de capital:                                                                        227.150

  1. 2. Finantare aferenta perioadei 01.01.2017 -31.12.2017:   18.130.672

                                din care:                                

– venituri din contractele cu CJAS Deva :                           11.136.969

– venituri proprii :                                                                       191.573

– venituri din contracte cu DSP buget de stat-actiuni              975.310

venituri din contracte cu DSP – accize-PN TBC :                     8.000

– Subventii din bugetul FNUASS pentru

  acoperirea cresterilor salariale                                             5.589.103

– venituri din concesiuni si inchirieri                                             2.796

–  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea

cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii                          226.921

sold la 31.12.2016                                                     130.197

  1. Executia bugetara la 31.12.2017: 17.965.453

                    din care:

            – cheltuieli cu personalul :                                        14.681.866

            – cheltuieli pentru bunuri si servicii, din care:            3.012.256

                        -PN TBC                                                                    8.000

–  burse rezidenti :                                                                44.410

            – cheltuieli de capital:                                                     226.921

  1. Sold la 31.12.2017 = 295.416
  2. Numărul total personal (posturi ocupate) la 31.12.2017: 259

                                            din care :

                                               – medici :                                      31,5

  • medici rezidenti          5

                                               – personal mediu sanitar:          127

                                               – personal auxiliar:                      55,5

                                               – alte categorii:                             36

                                               – alt personal superior:                 4